Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δράσης «Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή ¨Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)¨, πατήστε εδώ