Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System- API), κάνετε κλικ εδώ