Για να δείτε το περιεχόμενο του Κειμένου διαβούλευσης της Οδηγίας 1513, πατήστε εδώ