Τροποποίηση άρθρου 15Α νόμου 3054-2002 Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε την Τροποποίηση άρθρου 15Α νόμου 3054-2002, πατήστε εδώ

KYA κριτηρίων Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε την KYA κριτηρίων, πατήστε εδώ

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ