Άρθρο 01- Ερώτημα 1 προς δημόσια διαβούλευση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

1. Πώς εκτιμάτε την απόφαση του Υπουργείου να ξεκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου γεγονότων μείζονος σημασίας;

Άρθρο 02 – Ερώτημα 2 προς δημόσια διαβούλευση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

2. Ποιες αθλητικές εκδηλώσεις θεωρείτε ότι πρέπει να περιληφθούν στον εθνικό κατάλογο και για ποιο λόγο*;

Άρθρο 03 – Ερώτημα 3 προς δημόσια διαβούλευση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

3. Ποιες πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις θεωρείτε ότι εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό και ως εκ τούτου θα πρέπει να περιληφθούν στον ανωτέρω κατάλογο*;

Άρθρο 04 – Ερώτημα 4 προς δημόσια διαβούλευση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

4. Με ποιο τρόπο (ολική αναμετάδοση, μερική αναμετάδοση, μαγνητοσκοπημένη μετάδοση) κρίνετε ότι θα πρέπει να προβάλλονται οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας από σταθμό ελεύθερης λήψης; Σημειώνεται ότι ολική αναμετάδοση ορίζεται ότι πρέπει να μεταδίδεται απευθείας στο σύνολο της η εκδήλωση, μερική αναμετάδοση θα πρέπει να μεταδίδονται μέρη-κομμάτια της εκδήλωσης, όπως σε αθλητικούς αγώνες τα στιγμιότυπα (highlights). Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση σημαίνει ότι θα μεταδίδεται από ελεύθερης λήψης το γεγονός σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως την επόμενη μέρα ή σε κάθε περίπτωση όχι με απευθείας μετάδοση, δηλ. κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εκδήλωση.

Άρθρο 05 – Ερώτημα 5 προς δημόσια διαβούλευση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

5. Ο εθνικός κατάλογος θα εκδοθεί με τη μορφή κανονιστικής ή νομοθετικής πράξης, όπως υπουργικής απόφασης ή προεδρικού διατάγματος στο οποίο μπορεί να ορισθεί προγενέστερη, μεταγενέστερη ή ταυτόχρονη ισχύς του καταλόγου με την έκδοση του νομοθετικού κειμένου. Ποιό κρίνετε κατάλληλο χρονικό διάστημα έναρξης ισχύος του καταλόγου με τις εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας;

Άρθρο 06 – Ερώτημα 6 προς δημόσια διαβούλευση Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

6.Πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση των συνδρομητικών σταθμών και κατ’ επέκταση των αθλητικών ομοσπονδιών και σωματίων δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα συνδρομητικά κανάλια στο μεγαλύτερο μέρος τους κατοχυρώνουν την αποκλειστική μετάδοση της πλειοψηφίας των αθλητικών γεγονότων;

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ