01 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε το Αντικείμενο του Έργου, κάνετε απλό κλικ εδώ

02 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε την Περιγραφή του Έργου κάνετε απλό κλικ εδώ

03 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε τις Γενικές Απαιτήσεις κάνετε απλό κλικ εδώ

04 – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε τη Γενική Περιγραφή Λειτουργίας συστήματος κάνετε απλό κλικ εδώ

05 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος – Πίνακες Συμμόρφωσης κάνετε απλό κλικ εδώ

06 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάντε αντιγραφή τον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να δείτε τη Διαδικασία Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών κάνετε απλό κλικ εδώ

Αυτή ή διαβούλευση δεν περιέχει σχετικούς νόμους.
Ο τελικός νόμος για αυτή τη διαβούλευση δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν θέλετε να ανεβάσετε τον τελικό νόμο σε αρχείο (.pdf, .txt), συνδεθείτε στο σύστημα πατώντας εδώ