Βελτιώνουμε τη διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης

Σύγχρονα εργαλεία στην υπηρεσία των πολιτών

Αριθμός διαβουλεύσεων

Οικονομικών 50
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 7
Εσωτερικών 8
Toυρισμού 3
Επικρατείας 1
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 24
Εθνικής Άμυνας 4
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 51
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 5
Πολιτισμού και Αθλητισμού 9
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 63
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 5
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 22
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 130
Υποδομών και Μεταφορών 2
Υγείας 20
Εξωτερικών 2
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 14
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 1
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 16
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 8
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 1
Open Government Partnership 3
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 14
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 3
Υπουργός Επικρατείας 8
Πρώην Υπουργείο Toυρισμού 9
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 51
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 46
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 16
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 36

Αριθμός σχολίων σε κάθε διαβούλευση (μέσος όρος)

Οικονομικών 46
σχόλια
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 99
σχόλια
Εσωτερικών 0
σχόλια
Toυρισμού 200
σχόλια
Επικρατείας 67
σχόλια
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 43
σχόλια
Εθνικής Άμυνας 8
σχόλια
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 173
σχόλια
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2
σχόλια
Πολιτισμού και Αθλητισμού 5
σχόλια
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
σχόλια
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 2
σχόλια
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 30
σχόλια
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 46
σχόλια
Υποδομών και Μεταφορών 1
σχόλια
Υγείας 9
σχόλια
Εξωτερικών 69
σχόλια
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 164
σχόλια
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 28
σχόλια
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 26
σχόλια
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 56
σχόλια
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 535
σχόλια
Open Government Partnership 72
σχόλια
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0
σχόλια
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών 80
σχόλια
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 0
σχόλια
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 2
σχόλια
Υπουργός Επικρατείας 50
σχόλια
Πρώην Υπουργείο Toυρισμού 191
σχόλια
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 35
σχόλια
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 16
σχόλια
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 43
σχόλια
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 38
σχόλια

Διάρκεια διαβουλεύσης (μέσος όρος)

Οικονομικών 10
ημέρες
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 14
ημέρες
Εσωτερικών 16
ημέρες
Toυρισμού 17
ημέρες
Επικρατείας 24
ημέρες
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15
ημέρες
Εθνικής Άμυνας 11
ημέρες
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 10
ημέρες
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 17
ημέρες
Πολιτισμού και Αθλητισμού 10
ημέρες
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7
ημέρες
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 6
ημέρες
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 9
ημέρες
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 13
ημέρες
Υποδομών και Μεταφορών 10
ημέρες
Υγείας 8
ημέρες
Εξωτερικών 29
ημέρες
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 10
ημέρες
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 19
ημέρες
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 25
ημέρες
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 10
ημέρες
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5
ημέρες
Open Government Partnership 35
ημέρες
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 12
ημέρες
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών 7
ημέρες
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 9
ημέρες
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 37
ημέρες
Υπουργός Επικρατείας 21
ημέρες
Πρώην Υπουργείο Toυρισμού 13
ημέρες
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 13
ημέρες
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13
ημέρες
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 12
ημέρες
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 12
ημέρες

Σε εξέλιξη:

Δεν υπάρχει ανοικτή διαβούλευση αυτή τη στιγμή

Έκλεισαν πρόσφατα:

Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 16 ημέρες
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 12 ημέρες